Aangifte Inkomstenbelasting

Jaarlijks moeten voor 1 april de meeste particulieren de inkomstenbelasting indienen bij de belastingdienst. De fiscale regels en eisen wijzigen elk jaar opnieuw, waardoor het voor particulieren bijna onmogelijk is om op de hoogte te zijn van de laatste regels en wijzigingen in het belastingstelsel om zo te profiteren van alle mogelijke aftrekposten en regelingen. Het door onze adviseur laten invullen van de jaarlijkse inkomstenbelasting scheelt daarom niet alleen veel rompslomp; het levert u in de meeste gevallen ook extra belastingvoordeel op.

Met name in de volgende situaties is het extra zinvol om advies te vragen bij het invullen van een aangifte.

·       Emigratie en remigratie
·       Echtscheiding
·       Overlijden

Onze belastingadviseur Chantal Wennekers (071-4092177) helpt u graag bij het invullen van de belastingaangifte.

Aankoop woning

In het jaar dat u een woning koopt of verkoopt is de aangifte van de inkomstenbelasting extra ingewikkeld. De wetgeving hieromtrent wijzigt continue, waardoor het invullen van de aangifte de laatste jaren steeds meer een taak voor specialisten is geworden. Belastingadviseur Chantal helpt u graag in het doolhof van de bijleenregeling, aftrekbare kosten, aflossingsverplichtingen en alle overige fiscale vraagstukken.

Expats en 30%-regeling

De aangiftes inkomstenbelasting voor expats en buitenlandse belastingplichtigen zijn complex en vaak lastig te doorgronden. Chantal beschikt over de specifieke deskundigheid om u op dit gebied te adviseren. Ook informeert en adviseert zij u graag over de 30% regeling (bijzondere kostenvergoeding) voor ingekomen werknemers.