Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

Ga niet te snel af op de mededeling van de fiscus ‘uw zaak is kansloos’. Onderhandel eerst met de inspecteur van de belasting, die voornemens is van uw aangifte af te wijken. Komt u niet tot een schikking? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst. Maak wel eerst een goede inschatting van uw kansen, voor u start met procederen tegen de belastingdienst.

Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u zo nodig beroep instellen bij de rechtbank. Vervolgens kunt u tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Tenslotte kunt u tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Ook voor het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure adviseren wij u volledig. Gedurende het proces blijven de kansen steeds zo reëel mogelijk inschatten en adviseren wij u over de te nemen stappen.