Financiële planning

Volgens de federatie van financiële planners laat financiële planning zich het best omschrijven als “Grip op uw financiële toekomst”. Financiële planning is het opstellen van een financieel plan waarmee u inzicht krijgt in uw financiële situatie op korte en lange termijn met uw wensen en doelen als uitgangspunt. Onze professionals brengen zaken als pensioen, lijfrente en hypotheek voor u in kaart. Afhankelijk van uw doelstelling krijgt u inzicht in het te verwachten netto besteedbaar inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Ook bij een echtscheiding verschaft een financiële planning u veel inzicht voor de toekomst.

Wilt ook u meer grip op uw financiële toekomst? Maak dan een afspraak met Marcel van Wezel (071-4092152).