Estate planning

Nalatenschap is de letterlijke vertaling van het Engelse woord Estate. Estate planning is bedoeld om uw vermogen op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier over te dragen aan uw toekomstige erfgenamen (meestal de kinderen of kleinkinderen). Het doel van een goede nalatenschapsplanning is het besparen van successierechten, waarbij uw wensen en eisen het uitgangspunt vormen.

De basis van de estate planning ligt in het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht. De hierbij van belang zijnde wetgeving bestaat uit de inkomstenbelasting, het successierecht en de belastingen op rechtsverkeer. De wetgeving en de hierop betrekking hebbende jurisprudentie zijn constant aan veranderingen onderhevig. Goed advies is hierbij cruciaal.

Op basis van uw wensen en eisen bekijken wij de mogelijkheden. Hierbij kijken we naar de te behalen voordelen op het gebied van testamenten en huwelijksvermogensrecht. Wij stellen – indien gewenst – een schenkingsplan voor u op.

Wij helpen u met het invullen van een aangifte successierecht. Hierbij kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden, waardoor u successierechten kunt besparen. Samen kijken wij naar de te maken keuzes en de gevolgen hiervan voor nu en de toekomst.

Heeft u vragen over uw nalatenschap of schenkingen en wilt u uw situatie met ons bespreken? Neem dan gerust contact op met Marcel van Wezel (071-4092152) voor een advies op maat!