Timeline

|Timeline
Timeline2018-01-30T10:07:41+00:00

Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer

Tags: |

Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) krijgen drie maanden extra de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn voor het stopzetten van de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer. Actiepunten Vanaf 1 januari 2017 [...]

Vanaf 2017 hogere aftrek gemengde kosten

Tags: |

De Staatssecretaris heeft gisteren aangekondigd het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters met ingang van 2017 te verhogen. Dit betekent dat deze kosten vanaf 2017 waarschijnlijk voor een hoger percentage aftrekbaar zijn. [...]

Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt

Tags: , , , |

Ondernemers kunnen waarschijnlijk alleen nog in 2016 van de aftrekpost ‘onzelfstandige werkruimte huurwoning’ gebruik maken. In antwoord op Kamervragen meldde de Staatssecretaris gisteren dat hij een wetswijziging voorbereid waardoor deze aftrek vanaf 2017 niet meer [...]

Mogelijke afschaffing kleineondernemersregeling

Tags: , , , |

De kleineondernemersregeling zorgt dat ondernemers die weinig btw verschuldigd zijn, deze btw niet hoeven te betalen aan de Belastingdienst. Omdat de Staatssecretaris de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de administratieve lasten voor de ondernemers te [...]

Zzp-er op bouwplaats ook zonder dienstbetrekking mogelijk

Tags: , , , , |

In de bouw kan nog steeds op allerlei manieren uitstekend buiten dienstbetrekking worden gewerkt, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen. Ook na 1 mei 2016 is het nog steeds mogelijk om als zzp-er op [...]

Een ondernemer kan ook in loondienst zijn

Tags: , , , , |

U bent een zzp’er. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Voor u is het duidelijk, u bent een echte ondernemer. Onder invloed van de berichtgeving over de verdwijning van de VAR en de onzekerheid [...]

Laat uw werknemers belastingvrij thuiswerken

Tags: , , , |

Uw werknemers die ook weleens thuiswerken, kunt u fiscaal vriendelijk faciliteren met internet en telefoon. Bedenk hierbij dat de diverse telefoonkosten verschillend behandeld worden. Internetaansluiting De vergoeding van een internetaansluiting die uw werknemer nodig heeft [...]

ZZP-er kan naast onderneming ook dienstbetrekking hebben

Tags: , , |

U bent een zzp-er. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Voor u is het duidelijk, u bent een echte ondernemer. Onder invloed van de berichtgeving over de verdwijning van de VAR en de onzekerheid [...]

Btw verschuldigd over aanbetaling bij annulering?

Tags: , , |

U verricht diensten waarvoor uw afnemers vooraf moeten reserveren (bijvoorbeeld in de horeca een hotelkamer). Uw afnemers doen een aanbetaling welke u bij annulering niet terugbetaald. Bent u over deze aanbetaling dan btw verschuldigd?  Nee, [...]

Zakelijk belang tijdens vakantierit voorkomt bijtelling niet

Tags: , |

Voor de auto van de zaak waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden, geldt geen bijtelling. Wat zakelijk lijkt, kan door de rechter echter soms toch als privé gekwalificeerd worden. [...]

Kabinet repareert per direct bedrijfsopvolgingsregeling

Tags: , , , |

Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf-en schenkbelasting per direct te repareren. De uitspraak heeft volgens het kabinet namelijk een ongewenste verruiming tot gevolg en [...]

Voorkom bijtelling auto door juiste verklaring

Tags: , , , |

Uw werkgever past in principe een bijtelling toe als u beschikt over een auto van de zaak. Met een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto is de werkgever gevrijwaard en [...]

Welke factoren vormen een aanwijzing voor een dienstbetrekking?

Tags: , , |

De VAR is vanaf 1 mei 2016 vervallen. Als u met zzp-ers werkt en zekerheid wilt over de loonheffingen moet u aan de slag: alleen als u werkt met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst [...]

Aanscherping Wet milieubeheer brengt nieuwe verplichtingen voor ondernemers

Wist u dat u als ondernemer verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen? Deze verplichting geldt voor investeringen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Dit staat in de Wet milieubeheer. Tot nu toe werd [...]

Vervalt de zekerheid loonheffingen als ik afwijk van een modelovereenkomst?

Tags: , , |

Wij werken onder een modelovereenkomst waarin is opgenomen dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van zijn eigen gereedschap. De Belastingdienst heeft deze bepaling geel gemarkeerd. Van deze gele bepalingen mag [...]

Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 maart 2016 aangifte!

Tags: , |

Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2016. U riskeert anders een boete. Een aangifte schenkbelasting [...]

Voorkom aansprakelijkheid! Meld betalingsproblemen

Tags: , , , , |

Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder [...]

Werkkostenregeling en vergoedingen aan vrijwilligers

Tags: , , , |

Onze organisatie heeft naast betaalde krachten een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen een kleine maandelijkse vergoeding. Is deze vergoeding onbelast of moet ik deze eerst aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte? En hoe [...]

Laatste nieuws

Archief berichten